TJENESTER

Et utvalg av tjenester jeg tilbyr finner du her:

Analyse & konseptutvikling


 Farge & materialvalg


Møbel & spesialdesign

Universell utforming

Oppmåling & registrering

 Planløsninger

Belysnings-/himlingsplaner

Anbudsdokumenter

Prosjektledelse interiørfag

Utsmykning og folieringskonsept

Oppfølging leveranser/håndverkere